HOME
 > 
產品介紹
 > 
鋼木製防火門類
 > 
防火門圖例
 • 圖例-方形百葉式防火風門

 • 單扇檢修防火門 【靜電粉體塗裝】

 • 單扇防火門含遮煙性能【靜電粉體塗裝】

 • 雙扇防火門-對開【靜電粉體塗裝】

 • 雙扇防火門-子母開【靜電粉體塗裝】

 • 雙扇檢修防火門【高耐候木紋塗裝】

 • 圖例-橫拉防火門附視窗(外看)【鋼板貼皮】

 • 單扇自動橫拉防火門【靜電粉體塗裝】

 • 圖例-雙扇防火門含遮煙性能【靜電粉體塗裝】

 • 圖例-單扇防火門含隔音性能【平面不鏽鋼鍍鈦鋼板】

 • 雙扇防火門含遮煙性能【外貼美耐板】

 • 單扇防火門含遮煙與隔音性能【外貼美耐板】